Vad är yoga?

Här följer en förenklad men förhoppningsvis tydlig bild över vad yoga är. I slutet länkar jag till några källor där du kan läsa mer om yoga.

Read more »