FREDAGSMYS MED MANTRASÅNG & SÅNGMEDITATION

KOMMANDE (TILL VÅREN)

Lokal: Skövde YogaCentrum

Sjung dig stark och harmonisk! Nu lanserar vi en ny fredagsmysklass på Skövde YogaCentrum.

Med glädje och lättsamhet provar vi på och utforskar några olika mantrasånger och sångmeditationer!

Ingen tidigare erfarenhet av varken yoga eller sång behövs. När du sjunger mantran sjunger du inte för någon annan, du sjunger bara för din egen skull. Du sjunger som meditationsteknik eller som "sound healing". Ljuden skapar vibrationer inuti dig som kan ge t.ex. avslappning, minskad stress och bättre sömn. Orden kan skapa djupare tankar och förståelse.

Förberedelser: Kläder som du kan röra dig i (enklare rörelser för avslappning).

Du behöver inte ha med dig någon speciell utrustning.

Kostnad: 325 kr

Exempel på övningar: M-meditationKirtan Kriya (en meditationsteknik som vetenskaplig forskning visat ökar livskvalitet, minskar stress, minskar symptom hos demenspatienter och deras anhöriga, stärker telomerer och mycket mer), Hjärtmeditation med sång, Mantra från ashtangayogans tradition.

FREDAGSMYS MED MANTRASÅNG & SÅNGMEDITATION

KOMMANDE

Med glädje och lättsamhet provar vi på och utforskar några olika mantrasånger och sångmeditationer!