MEDIYOGA

MEDIYOGA - Minikurser

Minikurs 1 - Datum: 19, 26 April, 3 Maj   Tid: 12:15 - 13:30   Lokal: Skövde YogaCentrum

Minikurs 2 - Datum: 7, 14, 21 Maj   Tid: 19:15 - 20:30   Lokal: Yogasoulmate

Din investering: 825 kr inklusive 25% moms per minikurs

 

Bättre sömn! Minskad oro och ångest! Minskad smärta! Ökad livskvalitet! Tre tillfällen av prova-på MediYoga med introduktion till MediYoga-appen där du kan fortsätta på egen hand hemma.

 

MediYoga är en evidens-baserad yoga som som utvecklats i Sverige genom forskning sen 1998. Publicerad forskning på MediYoga visar på minskad stress, minskad oro och ångest, minskad smärta, sänkt blodtryck, ökad livskvalitet och ökad sömnkvalitet.

 

Praktiskt innehåller MediYoga flera verktyg som tränas metodiskt, enskilt eller i kombination;

  • Medveten närvaro
  • Andningsövningar
  • Fysisk aktivitet
  • Meditation


Träningen kan utföras av alla, även för den som har fysiska begränsningar. Träningen individanpassas utifrån förutsättningar och behov. Syftet med träningen är ökad livskvalitet genom ökad funktion både fysiskt och psykologiskt.

mediyoga mosi logga logo
ett äldre par som gör yoga elderly  couple doing yoga mediyoga meditation mindfulness medveten närvaro